« Theodóra S. Þorsteinsdóttir um stefnuræðu forsætisræðaherra
Áherslur í fjármálaáætlun 2018 - 2023 »

Björt Ólafsdóttir um stefnuræðu forsætisráðherra

Birt þann 24.01.17

Virðulegi forseti.

Bjartari morgna eða áburðaverksmiðju? Í vali á milli ólíkra áherslna felst ekki kvöl heldur frelsi.

Það á að vera leiðarstef hverrar ríkisstjórnar að búa í haginn fyrir framtíðina og komandi kynslóðir.  Stjórnmál á Íslandi hafa birst sem of viðbragðakennd og oft eru menn í fáti að bregðast við orðnum hlut. Fjármálakreppu, umhverfisvá eða yfirfullum spítala. Svona atburðir dúkka upp á yfirborðið aðeins þegar besta leiðin er útrunninn.

Besta leiðin er framsýni og forvarnir hvort sem um ræðir heilbrigðiskerfið okkar, fjármálaumhverfi eða umhverfis- og náttúruvernd.

Best væri að vinna okkar stjórnmálamanna færi öll í það að undirbyggja betra samfélag. Vera  skrefi á undan uppákomunum, svo að framtíð komandi kynslóða sé minna sem óskrifað blað, en vandlega undirbúin og vörðuð.

Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd.  Við vitum að hlýnandi sjór við Íslandsstrendur og súrnun sjávar með tilheyrandi áhrifum á fiskistofna eru afleiðingar loftslagsbreytinga.  Við sjáum jöklana okkar bráðna og minnka að umfangi frá ári til árs. Við vitum ekki hvort Golfstraumurinn mun halda styrk sínum og stefnu og gera landið byggilegt áfram.

En – við vitum hvað þarf að gera til að bregðast við þessari óheillaþróun.

Og það er ekki í boði að bíða með það.

Við verðum að draga stórfellt úr losun gróðurhúsalofttegunda með öllum tiltækum ráðum, binda aukið magn kolefnis úr andrúmslofti í jarðvegi og gróðri.

Við verðum líka að draga úr auðlindasóun. Þetta er ekki ný umræða. Hún hefur átt sér stað á alþjóðavettvangi allt síðan Brundtland skýrslan sem kom út 1987 setti fram hugtakið sjálfbær þróun. Hlutirnir hafa þokast hægt síðan þá en ég bind miklar vonir við að Parísarsamkomulagið verði til þess að hraða viðbragðsaðgerðum verulega á heimsvísu.

Virðulegi forseti, – Kæru Íslendingar

Ég geng bjartsýn til verka í umhverfis og auðlindaráðuneytinu.  Björt Framtíð er grænn flokkur sem vill að umhverfis­- og náttúruvernd verði grunnstef í allri stefnumótun stjórnvalda; hvort sem það er á sviði auðlindanýtingar, menntunar, lýðheilsu eða velferðar. Við viljum fylgja sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna til að efla velferð og velsæld allra íbúa landsins. Við viljum innleiða grænt lágkolefnishagkerfi á Íslandi sem byggir á sjálf­bærri nýt­ingu nátt­úru­auð­linda, full­nýt­ingu afurða og öfl­ugri nýsköpun á sviði líf­tækni og hug­vits.

Það er gleðiefni að þessi  leiðarstef eru gegnumgangandi í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar en til að þetta megi verða,  þarf öflugt samstarf og þverpólitíska sátt um leiðir að markmiðum.

Stefnuyfirlýsing þessarar ríkisstjórnar boðar að  umhverfis- og náttúruverndarmál skulu skipa veigamikinn sess næstu árin. Þar ber hæst að ekki verður efnt til nýrra ívilnandi fjárfestingarsamninga vegna uppbyggingar mengandi stóriðju. Það er þó alveg ljóst að allir ráðherrar verða að vinna saman að því að uppfylla aðgerðaáætlun í loftslagsmálum svo Ísland geti staðið við alþjóðlegar skuldbindingar sínar hvað varðar samdrátt í losun gróðurhúsaloftegunda.

Ég mun beita mér fyrir því að sjálfbær auðlindanýting verði í hávegum höfð í starfi þessarar ríkisstjórnar og virði afurða auðlindanna aukið með betri nýtingu, ekki aukinni ásókn. Ég mun sömuleiðis fylgja því fast eftir að ráðstöfun nýtingarréttinda á auðlindum í opinberri eigu verði gagnsæ. Eigendastefna verður gerð fyrir Landsvirkjun þar sem meðal annars verði markmið um að hámarka virði orkunnar og að fyrirtækið starfi í góðri sátt við íslenska náttúru og landsmenn.

Náttúruvernd verður sömuleiðis gert hátt undir höfði á þessu kjörtímabili. Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða verður lögð fyrir Alþingi til samþykktar. Það er mér einnig sérstök ánægja að nefna að við munum vinna heildstæða áætlun um vernd miðhálendisins og stefna að myndun  Hálendisþjóðgarðs í kjölfarið. Það þarf að gera í samtali og sátt við ýmsa aðila. Og við erum strax hafin handa.

Þá eru ýmis óleyst friðlýsingarmál sem ég mun beita mér fyrir að leiða til lykta, til að mynda friðun Kerlingafjalla og Þjórsárvera.

Virðulegi forseti, það heyrist stundum að Ísland sé svo lítið í samhengi þjóða að okkar athafnir skipti ekki svo miklu máli. Ég er ósammála. Allt skiptir máli. Lítið samfélag í gjöfulu landi hefur alla burði til að bregðast hraðar við en þau sem stærri eru. Við getum og eigum að setja okkur þau markmið að vera í fararbroddi á alþjóðavettvangi hvað varðar samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, í náttúruvernd og í aðlaga okkur að lágkolefnishagkerfi framtíðarinnar.

Við eigum að vera landið sem aðrar þjóðir horfa til og læra af. Þannig leggjum við helst okkar af mörkum í því alþjóðlega verkefni að vernda jörðina fyrir komandi kynslóðir.

 

Fylgstu með!

Skráðu þig á póstlistann og fáðu vikulegt fréttabréf sent.