« Ríkisstjórnarsáttmálinn
Theodóra S. Þorsteinsdóttir um stefnuræðu forsætisræðaherra »

Óttarr Proppé um stefnuræðu forsætisráðherra

Birt þann 24.01.17

Virðulegi forseti, ástkæra alþingi, góðir íslendingar.

Það er alltaf sérstök tilfinning að standa hér í ræðustól á hinu háa alþingi. Það á alveg sérstaklega við þegar þing er sett, stefnuræða hæstvirts forsætisráðherra er rædd og ný ríkisstjórn tekur til starfa.

Það skal alveg viðurkennast að þessi tilfinning er enn sterkari núna þegar sá sem hér stendur og minn flokkur, Björt framtíð, er þátttakandi í ríkisstjórn í fyrsta skiptið. Björt framtíð á hlut að máli í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar og stjórnarsáttmálanum sem liggur að baki ræðu hæstvists forsætisráðherra. Ekki er laust við að því fylgi bæði stolt en líka aukaskammtur af auðmýkt að standa í þessum sporum hér í kvöld.

Það hefur oft gustað um íslensk stjórnmál en það er óhætt að segja að síðustu mánuðir, ja eiginlega allt síðastliðið ár, hafi boðið upp á óvæntari og óvenjulegri vendingar en meira að segja við íslendingar eigum að venjast.

Það er harla óvenjulegt að við séum að ræða stefnuræðu forsætisráðherra núna tæpum þremur mánuðum eftir kosningar. Hvað þá eftir að þing er búið að koma saman og starfa vikum saman án formlegs meirihluta og afgreiða fjárlög ársins hvorki meira né minna.

Eftir upplausn vorsins, ákvörðunina um að flýta kosningum og haustkosningarnar í lok október upphófst tímabil óvissu með endalausum stjórnarmyndunarviðræðum í allar áttir. Úrslit kosninganna settu tóninn þar sem niðurstöður kosninganna voru óljósar. Enginn skýr meirihluti lá fyrir og þá var það á ábyrgð okkar, okkar þingmanna og þingflokkana að ná saman um starfhæfa ríkisstjórn. Eftir langa mæðu er ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar tekin til starfa.

Ég er þess fullviss að þetta verði góð ríkisstjórn. Til hennar er ekki stofnað í flýti eða flumbrugangi. Ég er stoltur af stjórnarsáttmálanum sem endurhljómar í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra.

Þessi ríkisstjórn er stofnuð um frjálslynd og framfarasinnuð gildi. Við leggjum áherslu á fjölbreyttni og jafnvægi. Á mannréttindi og framtíðina. Í hverjum málaflokknum á fætur öðrum er horft til þess að allir landsmenn eigi aðgengi að þjónustu og réttindum óháð uppruna, búsetu og efnahag. Aðgengi að samfélaginu er lykilstef. Í stjórnarsáttmálanum er skýr áhersla á langtímahugsun, stöðugleika og sjálbærni. Þetta þykja mér göfug gildi og mikilvæg.

Í mínum huga er það ein af grunnskyldum okkar sem störfum í stjórnmálum að taka ábyrgð og fara vel með það vald sem við erum kosin til að fara með. Það er ekki sama hvernig það er gert. Björt framtíð er stofnuð utan um hugmyndina um að bæta vinnubrögð. Að bæta samvinnu og að nálgast stjórnmálavafstur sem þjónustustarf. Við tökum því mjög alvarlega og tökum þátt í myndun ríkisstjórnar með því leiðarljósi.

Þessi hugsun speglast í sáttmála ríkisstjórnarinnar. Við ætlum að vinna vel og gera betur. Fyrsta verk ríkisstjórnarinnar var að staðfesta siðareglur ráðherra. Til stendur að opna bókhald stjórnarráðsins. Þetta er raunveruleg ætlun okkar og ríkisstjórnarflokkarnir eru samstíga um að gera betur. Okkur er alvara og áherslan á bætt vinnubrögð er svo langt frá því að vera orðin tóm.

Það væri að æra óstöðugan að endurtaka áherslur ríkisstjórnarinnar úr stjórnarsáttmálanum enda hefur hæstvirtur forsætisráðherra nú þegar gert það ágætlega í sinni ræðu. Ég hvet alla til að kynna sér sáttmálann og hvet til þess að okkur verði haldið við efnið næstu árin. Ekki veitir af.

Björt framtíð ákvað að leggja  áherslu á heilbrigðis og umhverfismálin í stjórnarsamstarfinu. Ég treysti því að hæstvirtur umhverfisráðherra fari yfir sinn mikilvæga málaflokk hér á eftir en ég get ekki látið hjá líða að minnast aðeins á þann málaflokk sem heyrir undir mig sem heilbrigðisráðherra.

Eitt meginstefið í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum er samhæfð,  örugg og aðgengileg heilbrigðisþjónusta.

Þrátt fyrir að heilbrigðisþjónustan sé að mörgu leyti góð þarf að samhæfa hana enn betur og líta á alla þætti hennar sem hluta af sömu heild. Áform nýrrar ríkisstjórnar miða að því að tengja betur þjónustu heilsugæslu, sjúkrahúsa, heimaþjónustu og hjúkrunarheimila. Með því að styrkja heilsugæsluna, heimaþjónustu og hjúkrunarheimili verður dregið úr þörf fólks til að sækja dýrari og flóknari þjónustu.

Ein mikilvæg leið til að auka aðgengi fólks að góðri þjónustu er aðgengi að ýmsum fagstéttum í framlínu heilsugæslunnar, einkum má nefna sálfræðinga og sjúkraþjálfara. Betra aðgengi að sálfræðingum er liður í áherslum ríkisstjórnarinnar um bætta geðheilbrigðisþjónustu, ekki síst stuðning við börn og foreldra.

Íslenskur almenningur hefur margoft sýnt að uppbygging heilbrigðiskerfisins sé forgangsmál. Ríkisstjórnin tekur undir þetta og setur málaflokkinn í sérstakan forgang. Það eru forréttindi fyrir mig að fá að fara fyrir þessum mikilvægu málum á næstunni í samvinnu við allt það frábæra fólk sem starfar í geiranum.

Það er óhætt að segja að íslensk stjórnmál hafi sveiflast og þvælst í eins konar rússibanareið óvenjuleika. Staðan er óvenjuleg og hún er ný. Öll þurfum við að tileinka okkur nýja siði. Við þurfum að þróa áfram samvinnu þvert á flokka og auka samráð um allt í samfélaginu. Við verðum að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð, gagnsæi og heiðarleika. Það er hvorki lúxus né hjóm. Þvert á móti er það alger nauðsyn.

Það er engin ástæða til að óttast. Við kunnum þetta allt. Ef það er eitthvað sem sá sem hér stendur hefur lært í endalausum stjórnmálaumræðum og stjórnarmyndunarumræðum síðustu mánuði, þá er það, að þessar breytingar til batnaðar eru til umræðu í öllum flokkum, við erum öll að velta þessu fyrir okkur og ég vil meina að kjósendur hafi sent okkur skýr skilaboð um að gera betur með því að neyða okkur upp úr hjólförum vanans með óljósum niðurstöðum kosninga sem neyddu okkur til að fara út fyrir boxið. Mikið var það fallega gert af kjósendum þó það hafi kostað og eigi eftir að kosta okkur stjórnmálamönnunum alls konar vesen, óþægindi og uppbrot á venjum og hefðum. Það er hollt og það er gott. Fyrir framtíðina. Hún er áfangastaðurinn og á hana verðum við að einblína.

Verum óhrædd að breyta. Vinnum saman. Gerum vel. Og verum góð.

Ég þakka þeim sem hlýddu. Góða ferð,

 

Fylgstu með!

Skráðu þig á póstlistann og fáðu vikulegt fréttabréf sent.